ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Αγαπητοί γονείς,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η παράδοση των ελέγχων του ΄Α Τριμήνου καθώς και η ενημέρωση για την πρόοδο των μαθητών για τα επίπεδα JA – LE θα πραγματοποιηθούν την

Παρασκευή 18-12-2015.

Οι ώρες παράδοσης των ελέγχων είναι οι εξής:

JA-1 JA-2 JA-3 JB-1 JB-2 LA LB LC LD LE
16:30 18:30 19:00 17:00 16:00 18:00 17:30 19:00 16:00 17:00

Η ενημέρωση για την πρόοδο των μαθητών στα επίπεδα των πτυχίων B2,C2 και δεύτερης ξένης γλώσσας θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 21/12/2015 ως εξής:

B2 C2 2ες ξένες γλώσσες
18:30 19:30 20:00

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε μαζί με τον/την σπουδαστή/τρια για την ενημέρωσή σας.

Τα μαθήματα δεν θα πραγματοποιηθούν την ημέρα παράδοσης των ελέγχων.


ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

Από τη Διεύθυνση
Ε. Μπούμπουλη