• MENU
  SHOW MENU
 • Αγγλικά για Παιδιά

  Slide background

  ΔΩΡΕΑΝ ΝΗΠΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 4-6 ΧΡΟΝΩΝ

  ΔΩΡΕΑΝ ΝΗΠΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

  Στο σχολείο μας λειτουργούν εξειδικευμένα νηπιακά τμήματα στα οποία τα παιδιά εξοικειώνονται με την αγγλική γλώσσα και αποκτούν τις πρώτες γνώσεις τους σ’ αυτήν.

  Στα τμήματα αυτά εφαρμόζουμε αποκλειστικά τη μέθοδο της συστηματικής εξάσκησης του προφορικού λόγου χρησιμοποιώντας εκπαιδευτικά παιχνίδια, τραγούδια και multimedia προγράμματα με τη χρήση του διαδραστικού πίνακα και σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων διδασκαλίας.

  Με τραγούδια, παιχνίδια και εξομοιώσεις πραγματικών καθημερινών συνθηκών, τα παιδιά αποκτούν ευχάριστα την εξοικείωση με την αγγλική γλώσσα, ακριβώς όπως και με την μητρική τους.

  Σε σύντομο χρονικό διάστημα μπορούν να καταλάβουν και να ανταποκριθούν στα αγγλικά ακριβώς όπως ένα νήπιο ανταποκρίνεται και μαθαίνει να μιλάει την μητρική του γλώσσα.

  Τα προγράμματα μας βασίζονται σε μια πρωτοποριακή μέθοδο διδασκαλίας βασισμένη στα πρότυπα του παγκοσμίου φήμης φιλανδικού μοντέλου που έχει ως αποτέλεσμα να μαθαίνουν οι μαθητές μας να μιλάνε την γλώσσα σαν την μητρική τους. Είναι εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών που στηρίζονται στην βιωματική μάθηση, στην αμφίδρομη επικοινωνία και στην συστηματική εξάσκηση του προφορικού λόγου. Η βιωματική μάθηση εστιάζει στην ιδέα ότι ο καλύτερος τρόπος για να μάθεις πράγματα είναι να έχεις πραγματική συμμετοχή. Αυτή η συμμετοχή που λέγεται εμπειρία μένει στο μυαλό των παιδιών και τα βοηθάει. Ένας υπέροχος τρόπος διδασκαλίας με εικόνες, κίνηση, ήχο και video clips που ενθουσιάζουν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς. Σε φιλικό περιβάλλον και με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, η μάθηση μέσα από τα Interactive Multimedia προγράμματα Η.Π.Α. προσφέρουν ευχάριστη και υψηλής ποιότητας μάθηση.

  Τα μαθήματα αυτά ξεκινούν την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου.

  Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία του σχολείου μας και υποβάλετε έγκαιρα την αίτηση συμμετοχής σας στα τμήματα αυτά, διότι οι θέσεις είναι περιορισμένες.

  Ψυχαγωγία και γνώση χέρι-χέρι

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ JA – JB και ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

  Πρόκειται για εκπαιδευτικά προγράμματα πρώτης και δευτέρας προκαταρτικής (JA & JB) που απευθύνονται σε παιδιά δευτέρας και τρίτης δημοτικού.
  Στην προσπάθειά μας να δημιουργούμε γερά θεμέλια διαρκώς, ώστε η πορεία των σπουδών των μαθητών μας να είναι ομαλή, ευχάριστη και αποτελεσματική, χρησιμοποιούμε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία που εφαρμόζεται στα σχολεία μας, Masterlingua , και βασίζεται στην αμφίδρομη επικοινωνία.
  Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον προφορικό λόγο και γι’ αυτό η συμμετοχή του μαθητή είναι ενεργή.
  Τα προγράμματα μας βασίζονται σε μια πρωτοποριακή μέθοδο διδασκαλίας βασισμένη στα πρότυπα του παγκοσμίου φήμης φιλανδικού μοντέλου που έχει ως αποτέλεσμα να μαθαίνουν οι μαθητές μας να μιλάνε την γλώσσα σαν την μητρική τους. Όλο το έργο γίνεται στο σχολείο μας απαλλάσσοντας τους μαθητές από εργασίες στο σπίτι. Είναι εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών που στηρίζονται στην βιωματική μάθηση, στην αμφίδρομη επικοινωνίακαι και στην συστηματική εξάσκηση του προφορικού λόγου. Η βιωματική μάθηση εστιάζει στην ιδέα ότι ο καλύτερος τρόπος για να μάθεις κάτι είναι να έχεις πραγματική συμμετοχή. Αυτή η συμμετοχή που λέγεται εμπειρία μένει στο μυαλό των παιδιών και τα βοηθάει να διατηρήσουν τις πληροφορίες. Μ’αυτόντον τρόπο η ενεργητική συμμετοχή και η προφορική άσκηση δίνουν στους μαθητές μας την απαραίτητη γνώση γρήγορα και ευχάριστα. Τα προγράμματα μας δημιουργούν γερά θεμέλια ώστε η πορεία των παιδιών μας να είναι ομαλή, ευχάριστη και αποτελεσματική. Αυτό άλλωστε καταμαρτυρεί και το ποσοστό επιτυχίας των παιδιών μας όλα μας τα χρόνια (30) και ιδιαίτερα των τελευταίων 18 συνεχόμενων χρόνων όπου η επιτυχίαμας έφτασε στο 100% στις εξετάσεις των πτυχίων. Θα χαρούμε να σας υποδεχτούμε στο χώρο μας και να μοιραστούμε μαζί σας τις μεθόδους και τα μέσα που χρησιμοποιούμε.

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ – ΠΕΜΠΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ (LA – LE)

  Συνεχίζοντας την συστηματική εξάσκηση των 4 βασικών ικανοτήτων (Listening – Speaking – Reading –Writing) βάση της μεθοδολογίας Masterlingua και εμπλουτίζοντας με την διαρκή προφορική εξάσκηση (drilling) των διδαχθέντων γραμματικών φαινομένων, οι σπουδαστές μας αφομοιώνουν την ύλη κάθε σχολικής χρονιάς εύκολα, γρήγορα και αποδοτικά.
  Οι μαθητές χρησιμοποιούν τα αγγλικά όχι μόνο μέσα στην τάξη αλλά σε όλες τις δραστηριότητες του σχολείου, το οποίο φροντίζουμε να οργανώνουμε ως μία ξενόγλωσση κοινότητα για να βοηθούμε τους μαθητές μας να χρησιμοποιούν τις πρόσφατα αποκτημένες γνώσεις τους και να εξοικειώνονται με τη χρήση της διδασκόμενης γλώσσας.
  Τα ποσοστά επιτυχίας των μαθητών μας στις εξετάσεις γλωσσομάθειας, τα οποία είναι πάντα υψηλά και πολλές φορές φτάνουν στο 100%, επιβεβαιώνουν την αποδοτικότητα του συστήματός μας, βάση του οποίου τα παιδιά δύναται να αποκτήσουν τον ανώτατο τίτλο γλωσσομάθειας του C2 (Proficiency) ακόμη και από την Β΄ Γυμνασίου.

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ B2 LOWER-C2 PROFICIENCY

  Οι σπουδαστές μας, έχοντας ήδη αφομοιώσει τους βασικούς κανόνες της αγγλικής γλώσσας και κάνοντας συνεχή χρήση αυτής καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, μπαίνουν στην νοοτροπία των εξετάσεων γλωσσομάθειας που ακολουθούν.
  Το Πανεπιστήμιο στου οποίου τις εξετάσεις θα συμμετάσχουν επιλέγονται με προσοχή βάση της επιλογής του σπουδαστή και τις προτάσεις της καθηγήτριας και της Διευθύντριας Σπουδών, ανάλογα με τις ικανότητες του κάθε ατόμου.
  Τα εκπαιδευτήριά μας παρέχουν ΔΩΡΕΑΝ επιπρόσθετες ώρες κάθε εβδομάδα για τις δοκιμαστικές εξετάσεις (mock exams). Τα γραπτά διορθώνονται και σχολιάζονται με τη βοήθεια πεπειραμένης καθηγήτριας ώστε να υπάρχει η μέγιστη δυνατή απόδοση/βελτίωση των μελλοντικών εξεταζόμενων.
  Στα σχολεία μας Masterlingua η μέθοδος προετοιμασίας των σπουδαστών για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας αποτελεί εγγύηση και οδηγεί στην απόκτηση του πτυχίου ΣΙΓΟΥΡΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ με μόνο ένα έτος προετοιμασίας.
  Masterlingua Μπούμπουλη – Ένα όνομα που μπορείτε να εμπιστεύεστε!