Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Μαθημάτων

3:30 – 21:00

                                                                             ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
       ΜΕΡΕΣ

 

   ΔΕΥΤΕΡΑ

   MONDAY

       ΤΡΙΤΗ

    TUESDAY

    ΤΕΤΑΡΤΗ

 WEDNESDAY

    ΠΕΜΠΤΗ

   THURSDAY

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

     FRIDAY