Πτυχία Γαλλικών

Τα διπλώματα Γαλλικών που αναγνωρίζονται στην Ελλάδα από το Institut FRANCAIS είναι :

Ευρωπαϊκό ΠλαίσιοInstitut FRANCAIS
A1DELF A1
A2DELF A2
B1DELF B1
B2DELF B2
C1DALF C1/SORBONNE 1
C2DALF C2/SORBONNE 2
SORBONNE 3