Με την μέθοδο Masterlingua Alternative teaching.
Εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών με στόχο την γρήγορη εκμάθηση της γλώσσας και την απόκτηση πτυχίου ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ.
Με την μέθοδο διδασκαλίας Masterlingua μπορείτε να αποκτήσετε Proficiency και άριστη γνώση της γλώσσας στο μισό απ’ ότι σε ένα συμβατικό φροντιστήριο.
ΕΑΝ ΕΣΕΙΣ ΕΧΕΤΕ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ ΕΜΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.
Για να μιλάς τη γλώσσα, όχι μόνο να την καταλαβαίνεις.
Τα παιδιά μαθαίνουν την ξένη γλώσσα ακριβώς όπως τη μητρική τους, καθώς ακολουθούμε το σύστημα Masterlingua εξασκώντας τις 4 βασικές ικανότητες :
Listening – Speaking – Reading – Writing (Ακουστική – Ομιλία – Ανάγνωση – Γραφή).
Σε ένα σύγχρονο κέντρο μάθησης, με διαδραστικούς πίνακες και πολύ καινοτόμες και αποτελεσματικές μεθόδους διδασκαλίας…. Επιτυγχάνουμε στο συντομότερο δυνατό χρόνο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και την απόκτηση πτυχίου γρήγορα και εγγυημένα.
Τα μαθήματα είναι σχεδιασμένα για να επιτευχθεί η επιτυχία των μαθητών στο μισό χρόνο.
Αληθινή μάθηση, ΓΡΗΓΟΡΑ, ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ ΚΑΙ ΣΩΣΤΑ.
Χρησιμοποιώντας την διδασκόμενη γλώσσα, παρέχουμε κίνητρο στους μαθητές για να μάθουν να την αποδίδουν στην καθημερινή της χρήση/παρέχουμε κίνητρο στους σπουδαστές να χρησιμοποιούν τη γλώσσα που σπουδάζουν στους χώρους του σχολείου.