Πτυχία Αγγλικών

Verb tenses (leave – write)

I leave home when I am upset every day. Φεύγω από το σπίτι όταν συγχύζομαι κάθε μέρα.

I left home when I was upset yesterday. Έφυγα από το σπίτι όταν συγχύστηκα εχθές.

I will leave home when i am upset tomorrow.  Θα φύγω από το σπίτι όταν συγχυστώ αύριο.

 

I am leaving home now. Φεύγω από το σπίτι τώρα.

I was leaving home when you came. Έφευγα από το σπίτι όταν ήρθες.

I will be leaving home when you come.  Θα φεύγω από το σπίτι όταν έρθεις.

 

I have left home many times. Έχω φύγει από το σπίτι πολλές φορές.

I had left home many times. Είχα φύγει από το σπίτι πολλές φορές.

I will have left home many times. Θα έχω φύγει από το σπίτι πολλές φορές.

 

I have been leaving home for years. Φεύγω από το σπίτι εδώ και χρόνια.

I had been leaving home for years. Έφευγα από το σπίτι για χρόνια.

I will have been leaving home for years. Θα φεύγω από το σπίτι για χρόνια.

 

I lend my friends money all the time. Δανείζω στους φίλους μου χρήματα συνέχεια.

I lent my friends money yesterday. Δάνεισα στους φίλους μου χρήματα εχθές.

I will lend my friends money tomorrow. Θα δανείσω στους φίλους μου χρήματα αύριο.

 

I am lending my friends money now. Δανείζω στους φίλους μου χρήματα τώρα.

I was lending my friends money when you saw me yesterday. Δάνειζα χρήματα στους φίλους μου όταν με είδες εχθές.

I will lend my friends money when you see me tomorrow. Θα δανείσω χρήματα στους φίλους μου όταν με δεις αύριο.

 

I have lent my friends money many times. Έχω δανείσει τους φίλους μου χρήματα πολλές φορές.

I had lent my friends money many times. Είχα δανείσει τους φίλους μου χρήματα πολλές φορές.

I will have lent my friends money many times. Θα έχω δανείσει τους φίλους μου χρήματα πολλές φορές.

 

I have been lending my friends money for years. Δανείζω τους φίλους μου χρήματα εδώ και χρόνια.

I had been lending my friends money for years. Δάνειζα τους φίλους μου χρήματα για χρόνια.

I will have been lending my friends money for years. Θα δανείζω τους φίλους μου χρήματα για χρόνια.

 

I let my sister play with my toys all the time. Αφήνω την αδερφή μου να παίζει με τα παιχνίδια μου συνέχεια.

I let my sister play with my toys yesterday. Άφησα την αδερφή μου να παίζει με τα παιχνίδια μου εχθές.

I will let my sister play with my toys tomorrow. Θα αφήσω την αδερφή μου να παίζει με τα παιχνίδια μου αύριο.

 

I am letting my sister play with my toys now. Αφήνω την αδερφή μου να παίζει με τα παιχνίδια μου τώρα.

I was letting my sister play with my toys when you came. Άφηνα την αδερφή μου να παίζει με τα παιχνίδια μου όταν ήρθες.

I will be letting my sister play with my toys when you come. Θα αφήνω την αδερφή μου να παίζει με τα παιχνίδια μου όταν έρθεις.

I have let my sister play with my toys many times. Έχω αφήσει την αδερφή μου να παίζει με τα παιχνίδια μου πολλές φορές.

I had let my sister play with my toys many times. Είχα αφήσει την αδερφή μου να παίζει με τα παιχνίδια μου πολλές φορές.

I will have let my sister play with my toys many times. Θα έχω αφήσει την αδερφή μου να παίζει με τα παιχνίδια μου πολλές φορές.

I have been letting my sister play with my toys for years. Αφήνω την αδερφή μου να παίζει με τα παιχνίδια μου εδώ και χρόνια.

I had been letting my sister play with my toys for years. Άφηνα την αδερφή μου να παίζει με τα παιχνίδια μου για χρόνια.

I will have been letting my sister play with my toys for years. Θα αφήνω την αδερφή μου να παίζει με τα παιχνίδια μου για χρόνια.

I make mistakes when I am tired. Κάνω λάθη όταν είμαι κουρασμένη.

I made mistakes when I was tired. Έκανα λάθη όταν ήμουν κουρασμένη.

I will make mistakes when I am tired. Θα κάνω λάθη όταν θα είμαι κουρασμένη.

 

I am making mistakes now. Κάνω λάθη τώρα.

I was making mistakes when we were in school last year. Έκανα λάθη όταν ήμασταν στο σχολείο πέρυσι.

I will be making mistakes when we are in school next year. Θα κάνω λάθη όταν θα είμαστε στο σχολείο του χρόνου.

 

I have made mistakes many times. Έχω κάνει λάθη πολλές φορές.

I had made mistakes many times. Είχα κάνει λάθη πολλές φορές.

I will have made mistakes many times. Θα έχω κάνει λάθη πολλές φορές.

 

I have been making mistakes all day today. Κάνω λάθη όλη μέρα σήμερα.

I had been making mistakes all day yesterday. Έκανα λάθη όλη μέρα εχθές.

I will have been making mistakes all day tomorrow. Θα κάνω λάθη όλη μέρα αύριο.

 

I meet my friends at the park on Saturdays. Συναντώ τους φίλους μου στο πάρκο τα Σάββατα.

I met my friends at the park last Saturday. Συνάντησα τους φίλους μου στο πάρκο το περασμένο Σάββατο.

I will meet my friends at the park next Saturday. Θα συναντήσω τους φίλους μου το επόμενο Σάββατο.

 

I am meeting my friends at the park now. Συναντάω τους φίλους μου στο πάρκο τώρα.

I was meeting my friends at the park when you saw me yesterday. Συναντούσα τους φίλους στο πάρκο όταν με είδες εχθές.

I will be meeting my friends at the park when you see me tomorrow. Θα συναντώ τους φίλους μου στο πάρκο όταν με δεις αύριο.

 

I have met my friends many times. Έχω συναντήσει τους φίλους μου πολλές φορές.

I had met my friends many times. Είχα συναντήσει τους φίλους μου πολλές φορές.

I will have met my friends many times. Θα έχω συναντήσει τους φίλους μου πολλές φορές.

I have been meeting my friends for many years. Συναντώ τους φίλους μου εδώ και πολλά χρόνια.

I had been meeting my friends for many years. Συναντούσα τους φίλους μου για πολλά χρόνια.

I will have been meeting my friends for many years. Θα συναντώ τους φίλους μου για πολλά χρόνια.

I pay my bills every month. Πληρώνω τους λογαριασμούς μου κάθε μήνα.

I paid my bills last month. Πλήρωσα τους λογαριασμούς μου τον περασμένο μήνα.

I will pay my bills next month. Θα πληρώσω τους λογαριασμούς μου τον άλλο μήνα.

 

I am paying my bills now. Πληρώνω τους λογαριασμούς μου τώρα.

I was paying my bills when you saw me yesterday. Πλήρωνα τους λογαριασμούς μου εχθές.

I will be paying my bills when you see me tomorrow. Θα πληρώνω τους λογαριασμούς μου όταν με δεις αύριο.

 

I have paid my bills many times. Έχω πληρώσει τους λογαριασμούς μου πολλές φορές.

I had paid my bills many times. Είχα πληρώσει τους λογαριασμούς μου πολλές φορές.

I will have paid my bills many times. Θα έχω πληρώσει τους λογαριασμούς μου πολλές φορές.

 

I have been paying my bills for years. Πληρώνω τους λογαριασμούς μου εδώ και χρόνια.

I had been paying my bills for years. Πλήρωνα τους λογαριασμούς μου για χρόνια.

I will have been paying my bills for years. Θα πληρώνω τους λογαριασμούς μου για χρόνια.

 

I put milk in my coffee every day. Βάζω γάλα στον καφέ μου κάθε μέρα.

I put milk in my coffee yesterday. Έβαλα γάλα στον καφέ μου εχθές.

I will put milk in my coffee tomorrow. Θα βάλω γάλα στον καφέ μου αύριο.

 

I am putting milk in my coffee now. Βάζω γάλα στον καφέ μου τώρα.

I was putting milk in my coffee when you came in the room yesterday. Έβαζα γάλα στον καφέ μου όταν μπήκες στο δωμάτιο εχθές.

I will be putting milk in my coffee when you come in the room tomorrow. Θα βάζω γάλα στον καφέ μου όταν μπεις στο δωμάτιο αύριο.

 

I have put milk in my coffee many times. Έχω βάλει γάλα στον καφέ μου πολλές φορές.

I had put milk in my coffee many times. Είχα βάλει γάλα στον καφέ μου πολλές φορές.

I will have put milk in my coffee many times. Θα έχω βάλει γάλα στον καφέ μου πολλές φορές.

 

I have been putting milk in my coffee for a long time. Βάζω γάλα στον καφέ μου εδώ και πολύ καιρό.

I had been putting milk in my coffee for a long time. ‘Έβαζα γάλα στον καφέ μου για πολύ καιρό.

I will have been putting milk in my coffee for a long time. Θα βάζω γάλα στον καφέ μου για πολύ καιρό.

 

I read good books every year. Διαβάζω καλά βιβλία κάθε χρόνο.

I read a good book yesterday. Διάβασα ένα καλό βιβλίο εχθές.

I will read a good book tomorrow. Θα διαβάσω ένα καλό βιβλίο αύριο.

 

I am reading a book now. Διαβάζω ένα καλό βιβλίο τώρα.

I was reading a book when you saw me yesterday. Διάβαζα ένα βιβλίο όταν με είδες εχθές.

I will be reading a book when you see me tomorrow. Θα διαβάζω ένα βιβλίο όταν με δεις αύριο.

 

I have read many books. Έχω διαβάσει πολλά βιβλία.

I had read many books. Είχα διαβάσει πολλά βιβλία.

I will have read many books. Θα έχω διαβάσει πολλά βιβλία.

 

I have been reading books for years. Διαβάζω βιβλία εδώ και χρόνια.

I had been reading books for years. Διάβαζα βιβλία για χρόνια.

I will have been reading books for years. Θα διαβάζω βιβλία για χρόνια.

 

I ride my bike to school every morning. Πηγαίνω στο σχολείο με το ποδήλατό μου κάθε πρωί.

I rode my bike to school yesterday morning. Πήγα στο σχολείο με το ποδήλατό μου εχθές το πρωί.

I will ride my bike to school tomorrow morning. Θα πάω στο σχολείο με το ποδήλατό μου αύριο το πρωί.

 

I am riding my bike to school now. Πηγαίνω στο σχολείο με το ποδήλατο τώρα.

I was riding my bike to school when you saw me yesterday. Πήγαινα στο σχολείο με το ποδήλατο όταν με είδες εχθές.

I will be riding my bike to school when you see me tomorrow. Θα πηγαίνω στο σχολείο με το ποδήλατο όταν με δείς αύριο.

 

I have ridden my bike to school many times. Έχω πάει στο σχολείο με το ποδήλατο μου πολλές φορές.

I had ridden my bike to school many times. Είχα πάει στο σχολείο με το ποδήλατο μου πολλές φορές.

I will have ridden my bike to school many times. Θα έχω πάει στο σχολείο με το ποδήλατο μου πολλές φορές.

 

I have been ridding my bike to school for 2 hours. Πηγαίνω στο σχολείο με το ποδήλατο μου εδώ και 2 ώρες.

I had been ridding my bike to school for 2 hours. Πήγαινα στο σχολείο με το ποδήλατο μου για 2 ώρες.

I will have been ridding my bike to school for 2 hours. Θα πηγαίνω στο σχολείο με το ποδήλατο μου για 2 ώρες.

 

I ring the doorbell everyday. Χτυπάω το κουδούνι κάθε μέρα.

I rang the doorbell yesterday. Χτύπησα το κουδούνι εχθές.

I will ring the doorbell tomorrow. Θα χτυπήσω το κουδούνι αύριο.

 

I am ringing the doorbell now. Χτυπάω το κουδούνι τώρα.

I was ringing the doorbell when you opened the door yesterday. Χτύπαγα το κουδούνι όταν άνοιξες την πόρτα εχθές.

I will be ringing the doorbell when you open the door tomorrow. Θα χτυπάω το κουδούνι όταν ανοίξεις την πόρτα αύριο.

 

I have rung the doorbell many times. Έχω χτυπήσει το κουδούνι πολλές φορές.

I had rung the doorbell many times. Είχα χτυπήσει το κουδούνι πολλές φορές.

I will have rang the doorbell many times. Θα έχω χτυπήσει το κουδούνι πολλές φορές.

 

I have been ringing the doorbell for 2 minutes. Χτυπάω το κουδούνι εδώ και 2 λεπτά.

I had been ringing the doorbell for 2 minutes. Χτύπαγα το κουδούνι για 2 λεπτά.

I will have been ringing the doorbell for 2 minutes. Θα χτυπάω το κουδούνι για 2 λεπτά.

 

I run in the park every night. Τρέχω στο πάρκο κάθε βράδυ.

I ran in the park last night. Έτρεξα στο πάρκο εχθές βράδυ.

I will run in the park tomorrow night. Θα τρέξω στο πάρκο αύριο βράδυ.

 

I am running in the park now. Τρέχω στο πάρκο τώρα.

I was running in the park when you saw me last night. Έτρεχα στο πάρκο όταν με είδες εχθές το βράδυ.

I will be running in the park when you see me tomorrow night. Θα τρέχω στο πάρκο όταν θα με δεις αύριο βράδυ.

 

I have run in the park many times. Έχω τρέξει στο πάρκο πολλές φορές.

I had run in the park many times. Είχα τρέξει στο πάρκο πολλές φορές.

I will have run in the park many times. Θα έχω τρέξει στο πάρκο πολλές φορές.

 

I have been running in the park for 2 hours. Τρέχω στο πάρκο εδώ και 2 ώρες.

I had been running in the park for 2 hours. Έτρεχα στο πάρκο για 2 ώρες.

I will have been running in the park for 2 hours. Θα τρέχω στο πάρκο για 2 ώρες.

 

I say my prayers every night. Λέω τις προσευχές μου κάθε βράδυ.

I said my prayers last night. Είπα τις προσευχές μου εχθές το βράδυ.

I will say my prayers tomorrow night. Θα πώ τις προσευχές μου αύριο βράδυ.

 

I am saying my prayers now. Λέω τις προσευχές μου τώρα.

I was saying my prayers when you called me last night. Έλεγα τις προσευχές μου όταν μου τηλεφώνησες εχθές το βράδυ.

I will be saying my prayers when you call me tomorrow night. Θα λέω τις προσευχές μου όταν μου τηλεφωνήσεις αύριο βράδυ.

 

I have said my prayers many times. Έχω πει τις προσευχές μου πολλές φορές.

I had said my prayers many times. Είχα πει τις προσευχές μου πολλές φορές.

I will have said my prayers many times. Θα έχω πει τις προσευχές μου πολλές φορές.

 

I have been saying my prayers for 2 minutes. Λέω τις προσευχές μου εδώ και 2 λεπτά.

I had been saying my prayers for 2 minutes. Έλεγα τις προσευχές μου για 2 λεπτά.

I will have been saying my prayers for 2 minutes. Θα λέω τις προσευχές μου για 2 λεπτά.

 

I see ghosts in my sleep every night. Βλέπω φαντάσματα στον ύπνο μου κάθε βράδυ.

I saw ghosts in my sleep last night. Είδα φαντάσματα στον ύπνο μου εχθές το βράδυ.

I will see ghosts in my sleep tomorrow night. Θα δώ φαντάσματα στον ύπνο μου αύριο βράδυ.

 

I have seen ghosts in my sleep many times. Έχω δει φαντάσματα στον ύπνο μου πολλές φορές.

I had seen ghosts in my sleep many times.  Είχα δει φαντάσματα στον ύπνο μου πολλές φορές.

I will have seen ghosts in my sleep many times. Θα έχω δει φαντάσματα στον ύπνο μου πολλές φορές.

 

I sell flowers in the park every weekend. Πουλάω λουλούδια στο πάρκο κάθε εβδομάδα.

I sold flowers in the park last weekend. Πούλησα λουλούδια στο πάρκο την περασμένη εβδομάδα.

I will sell flowers in the park next weekend. Θα πουλήσω λουλούδια στο πάρκο την επόμενη εβδομάδα.

 

I am selling flowers in the park now. Πουλάω λουλούδια στο πάρκο τώρα.

I was selling flowers in the park when you saw me yesterday. Πουλούσα λουλούδια στο πάρκο όταν με είδες εχθές.

I will be selling flowers in the park when you see me tomorrow. Θα πουλάω λουλούδια στο πάρκο όταν θα με δεις αύριο.

 

I have sold flowers in the park many times. Έχω πουλήσει λουλούδια στο πάρκο πολλές φορές.

I had sold flowers in the park many times. Είχα πουλήσει λουλούδια στο πάρκο πολλές φορές.

I will have been selling flowers many times. Θα έχω πουλήσει λουλούδια πολλές φορές.

 

I have been selling flowers in the park for 2 hours. Πουλάω λουλούδια στο πάρκο εδώ και 2 ώρες.

I had been selling flowers in the park for 2 hours. Πουλούσα λουλούδια στο πάρκο για 2 ώρες.

I will have been selling flowers in the park for 2 hours. Θα πουλάω λουλούδια στο πάρκο για 2 ώρες.

 

I send my friends emails every Christmas. Στέλνω emails στους φίλους μου κάθε Χριστούγεννα.

I sent my friends emails last Christmas. Έστειλα emails στους φίλους μου πέρυσι τα Χριστούγεννα.

I will send my friends emails next Christmas. Θα στείλω emails στους φίλους μου του χρόνου τα Χριστούγεννα.

 

I have sent my friends emails many times. Έχω στείλει emails στους φίλους μου πολλές φορές.

I had sent my friends emails many times. Είχα στείλει emails στους φίλους μου πολλές φορές.

I will have sent my friends emails many times. Θα έχω στείλει emails στους φίλους μου πολλές φορές.

 

I have been sending my friends emails for many years. Στέλνω emails στους φίλους μου εδώ και πολλά χρόνια.

I had been sending my friends emails for many years. Έστελνα emails στους φίλους μου για πολλά χρόνια.

I will have been sending my friends emails for many years. Θα στέλνω emails στους φίλους μου για πολλά χρόνια.

 

I sing a song when I have a shower. Τραγουδάω ένα τραγούδι όταν κάνω μπάνιο.

I sang a song when I had a shower. Τραγούδησα ένα τραγούδι όταν έκανα μπάνιο.

I will sing a song when I have a shower. Θα τραγουδήσω ένα τραγούδι όταν θα κάνω μπάνιο.

 

I am singing a song now. Τραγουδώ ένα τραγούδι τώρα.

I was singing a song when you called me yesterday. Τραγουδούσα ένα τραγούδι όταν με πήρες τηλέφωνο εχθές.

I will be singing a song when you call me tomorrow. Θα τραγουδάω ένα τραγούδι όταν με πάρεις τηλέφωνο αύριο.

 

I have sung songs many times. Έχω τραγουδήσει τραγούδια πολλές φορές.

I had sung songs many times. Είχα τραγουδήσει τραγούδια πολλές φορές.

I will have sing songs many times. Θα έχω τραγουδήσει πολλά τραγούδια πολλές φορές.

 

I have been singing songs for 2 hours. Τραγουδάω τραγούδια εδώ και 2 ώρες.

I had been singing songs for 2 hours. Τραγουδούσα τραγούδια για 2 ώρες.

I will have been singing songs for 2 hours. Θα τραγουδάω τραγούδια για 2 ώρες.

 

Ships sink every year. Πλοία βυθίζονται κάθε χρόνο.

A ship sank last year. Ένα πλοίο βυθίστηκε πέρυσι.

A ship will sink next year. Ένα πλοίο θα βυθιστεί του χρόνου.

 

A ship is sinking now. Ένα πλοίο βυθίζεται τώρα.

A ship was sinking when we saw the news yesterday. Ένα πλοίο βυθιζόταν όταν είδαμε τα νέα εχθές.

A ship will be sinking when we see the news tomorrow. Ένα πλοίο θα βυθίζεται όταν δούμε τα νέα αύριο.

 

A ship has sunk. Ένα πλοίο έχει βυθιστεί.

A ship had sunk. Ένα πλοίο είχε βυθιστεί.

A ship will have sunk. Ένα πλοίο θα έχει βυθιστεί.

A ship has been sinking for 1 hour. Ένα πλοίο βυθίζεται εδώ και 1 ώρα.

A ship had been sinking for 1 hour.  Ένα πλοίο βυθιζόταν για 1 ώρα.

A ship will have been sinking for 1 hour.  Ένα πλοίο θα βυθίζεται για 1 ώρα.

He sits in class quietly every day. Κάθεται στο μάθημα ήσυχα κάθε μέρα.

He sat in class quietly yesterday. Έκατσε στο μάθημα ήσυχα εχθές.

He will sit in class quietly tomorrow. Θα κάτσει στο μάθημα ήσυχα αύριο.

 

He is sitting in class quietly now. Κάθεται στο μάθημα ήσυχα τώρα.

He was sitting in class quietly when you interrupted yesterday. Καθόταν στο μάθημα ήσυχα όταν διέκοψες εχθές.

He will be sitting in class quietly when you interrupt tomorrow. Θα κάθεται στο μάθημα ήσυχα όταν διακόψεις αύριο.

He has sat in class quietly many times. Έχει κάτσει στο μάθημα ήσυχα πολλές φορές.

He had sat in class quietly many times. Είχε κάτσει στο μάθημα ήσυχα πολλές φορές.

He will have sat in class quietly many times. Θα έχει κάτσει στο μάθημα ήσυχα πολλές φορές.

He has been sitting in class quietly all day today. Κάθεται ήσυχα στο μάθημα όλη τη μέρα σήμερα.

He had been sitting in class quietly all day yesterday. Καθόταν ήσυχα στο μάθημα όλη τη μέρα σήμερα.

He will have been sitting in class quietly all day tomorrow. Θα κάθεται ήσυχα στο μάθημα όλη τη μέρα αύριο.

I sleep early when I have school. Κοιμάμαι νωρίς όταν έχω σχολείο.

I slept early when I had school in the past. Κοιμήθηκα νωρίς όταν είχα σχολείο στο παρελθόν.

I will sleep early when I have school in the future. Θα κοιμηθώ νωρίς όταν θα έχω σχολείο στο μέλλον.

 

I am sleeping early. Κοιμάμαι νωρίς.

I was sleeping early. Κοιμόμουν νωρίς.

I will be sleeping early. Θα κοιμάμαι νωρίς.

 

I have slept early. Έχω κοιμηθεί νωρίς.

I had slept early. Είχα κοιμηθεί νωρίς.

I will have slept early. Θα έχω κοιμηθεί νωρίς.

 

I have been sleeping early all my life. Κοιμάμαι νωρίς όλη μου τη ζωή.

I had been sleeping early all my life. Κοιμόμουν νωρίς όλη μου τη ζωή.

I will have been sleeping early all my life. Θα κοιμάμαι νωρίς όλη μου τη ζωή

The food smells good today. Το φαγητό μυρίζει ωραία σήμερα.

The food smelt good yesterday. Το φαγητό μύρισε ωραία εχθές.

The food will smell good tomorrow. Το φαγητό θα μυρίσει ωραία αύριο.

I smell the flowers everyday. Μυρίζω τα λουλούδια κάθε μέρα.

I smelt the flowers yesterday. Μύρισα τα λουλούδια εχθές.

I will smell the flowers tomorrow. Θα μυρίσω τα λουλούδια αύριο.

I am smelling the flowers now. Μυρίζω τα λουλούδια τώρα.

I was smelling the flowers when you came in yesterday. Μύριζα τα λουλούδια όταν μπήκες μέσα εχθές.

I will be smelling the flowers when you come in tomorrow. Θα μυρίζω τα λουλούδια όταν έρθεις αύριο.

I have smelt the flowers many times. Έχω μυρίσει τα λουλούδια πολλές φορές.

I had smelt the flowers many times.  Είχα μυρίσει τα λουλούδια πολλές φορές.

I will have smelt the flowers many times.  Θα έχω μυρίσει τα λουλούδια πολλές φορές.

I have been smelling the flowers for 2 minutes. Μυρίζω τα λουλούδια εδώ και 2 λεπτά.

I had been smelling the flowers for 2 minutes. Μύριζα τα λουλούδια για 2 λεπτά.

I will have been smelling the flowers for 2 minutes. Θα μυρίζω τα λουλούδια για 2 λεπτά.

I speak up when I am in school. Μιλάω δυνατά όταν είμαι στο σχολείο.

I spoke up. Μίλησα δυνατά.

I will speak up when I am in school tomorrow. Θα μιλήσω δυνατά όταν είμαι στο σχολείο αύριο.

 

I am speaking up now. Μιλάω δυνατά τώρα.

I was speaking up when you saw me yesterday. Μιλούσα δυνατά όταν με είδες εχθές.

I will be speaking up when you see me tomorrow. Θα μιλάω δυνατά όταν με δεις αύριο.

I have spoken up many times.  Έχω μιλήσει δυνατά πολλές φορές.

I had spoken up many times. Είχα μιλήσει δυνατά πολλές φορές.

I will have spoken up many times. Θα έχω μιλήσει δυνατά πολλές φορές.

I have been speaking up for a long time. Μιλάω δυνατά εδώ και πολύ καιρό.

I had been speaking up for a long time. Μιλούσα δυνατά για πολύ καιρό.

I will have been speaking up for a long time. Θα μιλάω δυνατά για πολύ ώρα.

I spell words correctly. Συλλαβίζω λέξεις σωστά.

I spelt a word correctly yesterday. Συλλάβισα λέξεις σωστά εχθές.

I will spell a word correctly tomorrow. Θα συλλαβίσω λέξεις σωστά αύριο.

 

I am spelling a word correctly now. Συλλαβίζω λέξεις σωστά τώρα.

I was spelling a word correctly when you came in. Συλλάβιζα λέξεις σωστά όταν μπήκες μέσα.

I will be spelling a word correctly when you come in. Θα συλλαβίζω λέξεις σωστά όταν μπείς μέσα.

I have spelt words correctly many times. Έχω συλλαβίσει λέξεις σωστά πολλές φορές.

I had spelt words correctly many times.  Είχα συλλαβίσει λέξεις σωστά πολλές φορές.

I will have spelt words correctly many times. Θα έχω συλλαβίσει λέξεις σωστά πολλές φορές.

I have been spelling words correctly all my life. Συλλαβίζω λέξεις σωστά όλη μου τη ζωή.

I had been spelling words correctly all my life. Συλλάβιζα λέξεις σωστά όλη μου τη ζωή.

I will have been spelling words correctly all my life. Θα έχω συλλαβίσει λέξεις σωστά όλη μου τη ζωή.

I spend a lot of money when I go shopping. Ξοδεύω πολλά χρήματα όταν πηγαίνω για ψώνια.

I spent a lot of money when I went shopping. Ξόδεψα πολλά χρήματα όταν πήγα για ψώνια.

I will spend a lot of money when I go shopping.  Θα ξοδέψω πολλά χρήματα όταν πάω για ψώνια.

I am spending a lot of money now.  Ξοδεύω πολλά χρήματα τώρα.

I was spending a lot of money yesterday. Ξόδευα πολλά χρήματα εχθές.

I will be spending a lot of money tomorrow. Θα ξοδεύω πολλά χρήματα αύριο.

I have spent a lot of money. Έχω ξοδέψει πολλά χρήματα.

I had spent a lot of money. Είχα ξοδέψει πολλά χρήματα.

I will have spent a lot of money. Θα έχω ξοδέψει πολλά χρήματα.

I have been spending a lot of money all my life. Ξοδεύω πολλά χρήματα όλη μου τη ζωή.

I had been spending a lot of money all my life. Ξόδευα πολλά χρήματα όλη μου τη ζωή.

I will have been spending a lot of money all my life.  Θα ξοδεύω πολλά χρήματα όλη μου τη ζωή.

I spill my milk when I am tired. Ρίχνω το γάλα μου όταν είμαι κουρασμένος

I spilt my milk yesterday. Έριξα το γάλα μου εχθές.

I will spill my milk tomorrow. Θα ρίξω το γάλα μου αύριο.

 

I am spilling my milk now. Ρίχνω το γάλα μου τώρα.

I was spilling my milk when you came in yesterday. Έριχνα το γάλα μου όταν μπήκες μέσα εχθές.

I will be spilling my milk when you come in tomorrow. Θα ρίχνω το γάλα μου όταν μπεις μέσα αύριο.

 

I have spilt my milk many times. Έχω ρίξει το γάλα μου πολλές φορές.

I had spilt my milk many times. Είχα ρίξει το γάλα μου πολλές φορές.

I will have spilt my milk many times. Θα έχω ρίξει το γάλα μου πολλές φορές.

 

I have been spilling my milk all my life. Ρίχνω το γάλα μου όλη μου τη ζωή.

I had been spilling my milk all my life. Έριχνα το γάλα μου όλη μου τη ζωή.

I will have been spilling my milk all my life. Θα ρίχνω το γάλα μου όλη μου τη ζωή.

 

I stand up when the teacher tells me to everyday. Σηκώνομαι όταν η δασκάλα μού το λέει κάθε μέρα.

I stood up when the teacher told me to yesterday. Σηκώθηκα όταν η δασκάλα μού το είπε εχθές.

I will stand up when the teacher tells me to tomorrow. Θα σηκώνομαι όταν η δασκάλα μού το πεί αύριο.

I am standing up now. Σηκώνομαι τώρα.

I was standing up when you walked in yesterday. Σηκωνόμουν όταν μπήκες μέσα εχθές.

I will be standing up when you walk in tomorrow. Θα σηκώνομαι όταν μπείς μέσα αύριο.

 

I have stood up many times. Έχω σηκωθεί πολλές φορές.

I had stood up many times. Είχα σηκωθεί πολλές φορές.

I will have stood up many times. Θα έχω σηκωθεί πολλές φορές.

I have been standing up for a long time. Σηκώνομαι εδώ και πολύ καιρό.

I had been standing up for a long time. Σηκωνόμουν για πολύ καιρό.

I will have been standing up for a long time. Θα σηκώνομαι για πολύ καιρό.

Thieves steal money. Οι κλέφτες κλέβουν χρήματα.

A thief stole money yesterday. Ένας κλέφτης έκλεψε χρήματα εχθές.

A thief will steal money tomorrow. Ένας κλέφτης θα κλέψει χρήματα αύριο.

 

A thief is stealing money now. Ένας κλέφτης κλέβει χρήματα τώρα.

A thief was stealing money when you came in the store yesterday. Ένας κλέφτης έκλεβε χρήματα όταν μπήκες στο μαγαζί εχθές.

A thief will be stealing money when you come in the store tomorrow. Ένας κλέφτης θα κλέβει χρήματα όταν μπείς στο μαγαζί αύριο.

A thief has stolen money many times. Ένας κλέφτης έχει κλέψει χρήματα πολλές φορές.

A thief had stolen money many times. Ένας κλέφτης είχε κλέψει χρήματα πολλές φορές.

A thief will have stolen money many times. Ένας κλέφτης θα έχει κλέψει χρήματα πολλές φορές.

Thieves have been stealing money for years. Κλέφτες κλέβουν χρήματα εδώ και χρόνια.

Thieves had been stealing money for years. Κλέφτες έκλεβαν χρήματα για χρόνια.

Thieves will have been stealing money for years. Κλέφτες θα κλέβουν χρήματα για χρόνια.

I swim in a pool every Sunday. Κολυμπάω στην πισίνα κάθε Κυριακή.

I swam in the pool last Sunday. Κολύμπησα στην πισίνα την περασμένη Κυριακή.

I will swim in the pool next Sunday. Θα κολυμπήσω στην πισίνα την επόμενη Κυριακή.

 

I am swimming in the pool now. Κολυμπάω στην πισίνα τώρα.

I was swimming in the pool when you arrived yesterday. Κολυμπούσα στην πισίνα όταν έφτασες εχθές.

I will be swimming in the pool when you arrive tomorrow. Θα κολυμπώ στην πισίνα όταν φτάσεις αύριο.

I have swum in the pool many times. Έχω κολυμπήσει στην πισίνα πολλές φορές.

I had swum in the pool many times.  Είχα κολυμπήσει στην πισίνα πολλές φορές.

I will have swum in the pool many times. Θα έχω κολυμπήσει στην πισίνα πολλές φορές.

I have been swimming in the pool for many years. Κολυμπάω στην πισίνα εδώ και πολλά χρόνια.

I had been swimming in the pool for many years. Κολυμπούσα στην πισίνα για πολλά χρόνια.

I will have been swimming in the pool for many years. Θα κολυμπάω στην πισίνα για πολλά χρόνια.

I take my dog for a walk every evening.  Πηγαίνω το σκύλο μου βόλτα κάθε βράδυ.

I took my dog for a walk yesterday evening. Πήγα το σκύλο μου βόλτα εχθές το βράδυ.

I will take my dog for a walk tomorrow evening. Θα πάω το σκύλο μου βόλτα αύριο βράδυ.

I am taking my dog for a walk now. Πάω το σκύλο μου βόλτα τώρα.

I was taking my dog for a walk when you saw me yesterday. Πήγαινα το σκύλο μου βόλτα όταν με είδες εχθές.

I will be taking my dog for a walk when you see me tomorrow. Θα πηγαίνω το σκύλο μου βόλτα όταν με δεις αύριο.

I have taken my dog for a walk many times. Έχω πάει το σκύλο μου βόλτα για πολλές φορές.

I had taken my dog for a walk many times.  Είχα πάει το σκύλο μου βόλτα για πολλές φορές.

I will have taken my dog for a walk many times. Θα έχω πάει το σκύλο μου βόλτα πολλές φορές.

I have been taking my dog for a walk for years. Πηγαίνω το σκύλο μου βόλτα εδώ και χρόνια.
I had been taking my dog for a walk for years. Πήγαινα το σκύλο μου βόλτα για χρόνια.
I will have been taking my dog for a walk for years. 
Θα πηγαίνω το σκύλο μου βόλτα για χρόνια.

 

I teach students grammar in every lesson. Διδάσκω τους φοιτητές γραμματική σε κάθε μάθημα.

I taught students grammar in the last lesson. Δίδαξα τους φοιτητές γραμματική στο τελευταίο μάθημα.

I will  teach students grammar next lesson. Θα διδάξω τους φοιτητές γραμματική στο επόμενο μάθημα.

I am teaching students grammar now. Διδάσκω τους φοιτητές γραμματική τώρα.

I was teaching students grammar when you came in yesterday. Δίδασκα τους φοιτητές γραμματική όταν μπήκες μέσα εχθές.

I will be teaching students grammar when you come in tomorrow. Θα διδάσκω τους φοιτητές γραμματική όταν μπείς μέσα αύριο.

I have taught students grammar many times. Έχω διδάξει τους φοιτητές γραμματική πολλές φορές.

I had taught students grammar many times. Είχα διδάξει τους φοιτητές γραμματική πολλές φορές.

I will have taught students grammar many times. Θα έχω διδάξει τους φοιτητές γραμματική πολλές φορές.

I have been teaching students grammar for a long time. Διδάσκω τους φοιτητές γραμματική εδώ και πολύ καιρό.

I had been teaching students grammar for a long time. Δίδασκα τους φοιτητές γραμματική για πολύ καιρό.

I will have been teaching students grammar for a long time. Θα διδάσκω τους φοιτητές γραμματική για πολύ καιρό.

I tell lies when I am nervous.  Λέω ψέματα όταν είμαι αγχωμένος.

I told lies when I was nervous in the past. Είπα ψέματα όταν ήμουν αγχωμένος.

I will tell lies when I am nervous in the future. Θα πώ ψέματα όταν είμαι αγχωμένος στο μέλλον.

 

I am telling lies now. Λέω ψέματα τώρα.

I was telling lies when we were in school in the past. Έλεγα ψέματα όταν ήμουν στο σχολείο στο παρελθόν.

I will be telling lies when we are in school in the future. Θα λέω ψέματα όταν είμαστε στο σχολείο στο μέλλον.

I have told lies many times. Έχω πει ψέματα πολλές φορές.

I had told lies many times. Είχα πει ψέματα πολλές φορές.

I will have told lies many times. Θα έχω πει ψέματα πολλές φορές.

I have been telling lies since I was little. Λέω ψέματα από τότε που ήμουν μικρή.
I had been telling lies since I was little.  Έλεγα ψέματα από τότε που ήμουν μικρή.
I will have been telling lies since I was little. 
Θα λέω ψέματα από τότε που ήμουν μικρή.

I think about you all the time. Σε σκέφτομαι συνέχεια.

I thought about you in the past. Σε σκέφτηκα στο παρελθόν.

I will think about you in the future. Θα σε σκέφτομαι στο μέλλον.

 

I am thinking about you now. Σε σκέφτομαι τώρα.

I was thinking about you when you called me. Σε σκεφτόμουν όταν με κάλεσες.

I will be thinking about you when you call me. Θα σε σκέφτομαι όταν με καλέσεις.

 

I have thought about you many times. Σε έχω σκεφτεί πολλές φορές.

I had thought about you many times. Σε είχα σκεφτεί πολλές φορές.

I will have thought about you many times. Θα σε έχω σκεφτεί πολλές φορές.

I have been thinking about you since this morning. Σε σκέφτομαι από το πρωί.

I had been thinking about you since this morning. Σε σκεφτόμουν από το πρωί.

I will have been thinking about you since this morning. Θα σε σκέφτομαι από το πρωί.

I throw the ball to my team mates in every game. Πετάω την μπάλα στους συμπαίκτες μου σε κάθε παιχνίδι.

I threw the ball to my team mates in the last game. Πέταξα την μπάλα στους συμπαίκτες μου στο τελευταίο παιχνίδι.

I will throw the ball to my team mates next  game. Θα πετάξω την μπάλα στους συμπαίκτες μου στο επόμενο παιχνίδι.

I am throwing the ball to my team mates now. Πετάω την μπάλα στους συμπαίκτες μου τώρα.

I was throwing the ball to my team mates when we played. Πέταγα την μπάλα στους συμπαίκτες μου όταν παίξαμε.

I will be throwing the ball to my team mates when we play. Θα πετάω την μπάλα στους συμπαίκτες μου όταν παίζουμε.

I have thrown the ball to my team mates many times. Έχω πετάξει την μπάλα στους συμπαίκτες μου πολλές φορές.

I had thrown the ball to my team mates many times. Είχα πετάξει την μπάλα στους συμπαίκτες μου πολλές φορές.

I will have thrown the ball to my team mates many times. Θα έχω πετάξει την μπάλα στους συμπαίκτες μου πολλές φορές.

I have been throwing the ball to my team mates for a long time. Πετάω την μπάλα στους συμπαίκτες μου εδώ και πολύ καιρό.

I had been throwing the ball to my team mates for a long time. Πέταγα την μπάλα στους συμπαίκτες μου για πολύ καιρό.

I will have been throwing the ball to my team mates for a long time. Θα πετάω την μπάλα στους συμπαίκτες μου για πολύ καιρό.

I understand my friends problems. Καταλαβαίνω τα προβλήματα των φίλων μου.

I understood my friends problems in the past. Κατάλαβα τα προβλήματα των φίλων μου στο παρελθόν.

I will understand my friends problems in the future. Θα καταλάβω τα προβλήματα των φίλων μου στο παρελθόν.

I have understood my friends problems. Έχω καταλάβει τα προβλήματα των φίλων μου.

I had understood my friends problems. Είχα καταλάβει τα προβλήματα των φίλων μου.

I will have understood my friends problems. Θα έχω καταλάβει τα προβλήματα των φίλων μου.

My mom wakes me up every morning. Η μητέρα μου με ξυπνάει κάθε πρωί.

My mom woke me up yesterday morning. Η μητέρα μου με ξύπνησε εχθές το πρωί.

My mom will wake me up tomorrow morning. Η μητέρα μου θα με ξυπνήσει αύριο το πρωί.

My mom is waking me up now. Η μητέρα μου με ξυπνάει τώρα.

My mom was waking me up when you called yesterday. Η μητέρα μου με ξύπναγε όταν με πήρες τηλέφωνο εχθές.

My mom will be waking me up when you call tomorrow. Η μητέρα μου θα με ξυπνάει όταν με καλέσεις αύριο.

My mom has woken me up many times. Η μητέρα μου με έχει ξυπνήσει πολλές φορές.

My mom had woken me up many times. Η μητέρα μου με είχε ξυπνήσει πολλές φορές

My mom will have woken me up many times. Η μητέρα μου θα με έχει ξυπνήσει πολλές φορές.

I wear trendy clothes to school every day. Φοράω μοντέρνα ρούχα στο σχολείο κάθε μέρα.

I wore trendy clothes to school yesterday. Φόρεσα μοντέρνα ρούχα στο σχολείο εχθές.

I will  wear trendy clothes to school tomorrow. Θα φορέσω μοντέρνα ρούχα στο σχολείο αύριο.

I am wearing  trendy clothes to school now. Φοράω μοντέρνα ρούχα στο σχολείο τώρα.

I was wearing  trendy clothes to school when you saw me. Φορούσα μοντέρνα ρούχα στο σχολείο όταν με είδες.

I will be wearing  trendy clothes to school when you see me. Θα φοράω μοντέρνα ρούχα στο σχολείο όταν με δεις.

I have worn trendy clothes to school many times. Έχω φορέσει μοντέρνα ρούχα στο σχολείο πολλές φορές.

I had worn trendy clothes to school many times. Είχα φορέσει μοντέρνα ρούχα στο σχολείο πολλές φορές.

I will have worn trendy clothes to school many times. Θα έχω φορέσει μοντέρνα ρούχα στο σχολείο πολλές φορές.

I have been wearing  trendy clothes to school for years.  Φοράω μοντέρνα ρούχα στο σχολείο εδώ και χρόνια.

I had been wearing  trendy clothes to school for years.  Φόραγα μοντέρνα ρούχα στο σχολείο για χρόνια.

I will have been wearing  trendy clothes to school for years. Θα φοράω μοντέρνα ρούχα στο σχολείο για χρόνια.

I win the lottery ticket every year. Κερδίζω στη λοταρία κάθε χρόνο.

I won the lottery ticket last year. Κέρδισα στη λοταρία πέρυσι.

I will win the lottery ticket next year. Θα κερδίσω στη λοταρία του χρόνου.

I am winning the lottery ticket now. Κερδίζω στη λοταρία τώρα.

I was winning the lottery ticket when you came in the room. Κέρδιζα στη λοταρία όταν μπήκες στο δωμάτιο.

I will be winning the lottery ticket when you come in the room. Θα κερδίζω στη λοταρία όταν μπαίνεις στο δωμάτιο.

I have won the lottery ticket many times. Έχω κερδίσει στη λοταρία πολλές φορές.

I had won the lottery ticket many times.  Είχα κερδίσει στη λοταρία πολλές φορές.

I will have won the lottery ticket many times.  Θα έχω κερδίσει στη λοταρία πολλές φορές.

I have been winning the lottery ticket for a long time. Κερδίζω στη λοταρία εδώ και πολύ καιρό.

I had been winning the lottery ticket for a long time. Κέρδιζα στη λοταρία για πολύ καιρό.

I will  have been winning the lottery ticket for a long time. Θα κερδίζω στη λοταρία για πολύ καιρό.

I write a good essay  every week. Γράφω μια καλή έκθεση κάθε εβδομάδα.

I wrote a good essay last week. Έγραψα μια καλή έκθεση την περασμένη εβδομάδα.

I will write a good essay this week. Θα γράψω μια καλή έκθεση αυτή την εβδομάδα.

I am writing a good essay now.  Γράφω μια καλή έκθεση τώρα.

I was writing a good essay when you called me.  Έγραφα μια καλή έκθεση όταν με πήρες τηλέφωνο.

I will be writing a good essay when you call me.  Θα γράφω μια καλή έκθεση όταν με πάρεις τηλέφωνο.

I have written good essays many times.  Έχω γράψει καλές εκθέσεις πολλές φορές

I had written good essays many times.  Είχα γράψει καλές εκθέσεις πολλές φορές

I will have written good essays many times.  Θα έχω γράψει καλές εκθέσεις πολλές φορές.

I have been writing good essays for a long time.  Γράφω καλές εκθέσεις εδώ και πολύ καιρό.

I had been writing good essays for a long time.  Έγραφα καλές εκθέσεις για πολύ καιρό.

I will have been writing good essays for a long time.  Θα γράφω καλές εκθέσεις για πολύ καιρό.