Από Δευτέρα 5/10/2015 τμήμα Α1 Γερμανικών.6:30 – 9. ΜΟΝΟ με 35€ με τη συμπλήρωση τμήματος. Δήλωση συμμετοχής καθημερινά 3:30- 7.