7 Σημαντικοί Λόγοι για να αποφύγουμε τα ιδιαίτερα μαθήματα ξένων γλωσσών

7 Σημαντικοί Λόγοι για να αποφύγουμε τα ιδιαίτερα μαθήματα ξένων γλωσσών
Η παρακολούθηση μαθημάτων ξένων γλωσσών μέσω ιδιαιτέρων μαθημάτων πολλές φορές μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για τους μαθητές και ειδικά για παιδιά νεαρής ηλικίας. Εμείς λοιπόν σαν γονείς θα πρέπει να αποφύγουμε τα ιδιαίτερα μαθήματα που πιθανόν είναι αμφιβόλου ποιότητας για τους παρακάτω λόγους :

  • Οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα όταν βρίσκονται σε μία αίθουσα καθώς έτσι αυξάνεται η αυτοεκτίμηση τους, επιταχύνουν την πρόοδο τους και συμμετέχουν ενεργά στη μάθηση.

  • Οι μαθητές μπορούν να ανταλλάξουν απόψεις μεταξύ τους και να επικοινωνήσουν στην ξένη γλώσσα που μαθαίνουν όταν βρίσκονται σε μια οργανωμένη τάξη.

  • Η ξένη γλώσσα μαθαίνεται σωστά όταν ακολουθείται ένα επιστημονικά άρτιο σχέδιο μαθήματος που βασίζεται σε ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα σπουδών.

  • Είναι σύνηθες να συναντάμε καθηγητές ιδιαιτέρων μαθημάτων που δεν έχουν επαρκή προσόντα η εμπειρία για να μεταδώσουν σωστά την γνώση στους μαθητές η να τους κεντρίσουν το ενδιαφέρον για να παρακολουθήσουν το μάθημα. Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε οτι ο καθηγητής πρέπει να έχει άδεια διδασκαλίας.

  • Σε μία τάξη με σταθερό πρόγραμμα σπουδών ο μαθητής είναι υποχρεωμένος να το ακολουθεί. Με αυτό τον τρόπο γίνεται πιο πειθαρχημένος, δεν είναι εύκολο να αποφεύγει τα μαθήματα και να τα αναβάλλει και παράλληλα συνεργάζεται με τους υπόλοιπους μαθητές και καθηγητές για την επίτευξη του κοινού στόχου.

  • Η μάθηση σε ένα μονότονο και μη ενδιαφέρον περιβάλλον μπορεί να προκαλέσει αίσθημα πλήξης στον μικρό μαθητή. Ωστόσο τα σύγχρονα κέντρα ξένων γλωσσών, όπως τα MasterLingua, δίνουν την δυνατότητα της μάθησης μέσω δραστηριοτήτων και με χρήση των καλύτερων τεχνολογιών, έτσι ώστε οι μικροί μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στην διαδικασία της μάθησης και ταυτόχρονα να αγαπούν και να συνηθίζουν την γλώσσα που μαθαίνουν.

  • Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές θα ζητείται το ΑΦΜ του καθηγητή για κάθε μαθητή που θα δίνει εξετάσεις γλωσσομάθειας. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ΑΦΜ μπορεί να υπάρξει έλεγχος βάση του οποίου θα υπάρχει φοροδιαφυγή (με συνενοχή του γονέα), ενώ υπάρχει και πιθανότητα οι φορείς των εξετάσεων να μην επιτρέπουν την συμμετοχή στις εξετάσεις. Με την φοίτηση σε ένα οργανωμένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών, οι μαθητές είναι εξασφαλισμένοι και φυσικά δεν υπάρχει καμία παρανομία.

7 Σημαντικοί Λόγοι για να αποφύγουμε τα ιδιαίτερα μαθήματα ξένων γλωσσών