Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Μαθημάτων Αγγλικών

                                                                   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
       ΜΕΡΕΣ

ΤΜΗΜΑ

   ΔΕΥΤΕΡΑ

MONDAY

     ΤΡΙΤΗ

TUESDAY

   ΤΕΤΑΡΤΗ

WEDNESDAY

  ΠΕΜΠΤΗ

THURSDAY

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

FRIDAY

JA1 500-630 500-630
JA2 630-730 630-730 530-630
JA3 ? 5-630 5-630
JB1 630-730 630-730 630-730
JB2 500-630 500-630
LA1 330-500 330-500 330-430
LA2 630-800 630-800 630-730
LB1 500-630 500-630 430-530
LB2 330-500 330-500 430-530
LC 530-700 530-700 530-630
LD 330-500 330-500 330-430
LE 800-930 800-930 700-800